Loading...
Diensten2020-01-30T09:28:14+00:00

Service & Onderhoud

Fresh Maintenance is een partij die vol bevlogenheid, betrokkenheid en energie haar werkzaamheden uitvoert op een letterlijk én figuurlijk hoog niveau. We hebben plezier in het onderhouden van gevelliftinstallaties wat uiteindelijk terug komt in de kwaliteit werk dat we leveren. We ontzorgen door u proactief op de hoogte te houden van de voortgang en zijn flexibel wanneer u dat van ons verwacht.

Service & Maintenance

Fresh Maintenance is a party full of enthusiasm, commitment and energy that carries out its work at a literally and figuratively high level. We enjoy maintaining facade lift installations, which is ultimately reflected in the quality of work we deliver. We relieve you by keeping you proactively informed of the progress and are flexible when you expect that from us.

Installatie gevelliften (BMU’s)

Wij reizen over de hele wereld om voor onze klanten(fabrikanten) complexe gevelliftinstallaties (Building Maintenance Units) te installeren op de meest hoge, mooie en inspirerende gebouwen. Onze expertise, werkwijze en instelling maakt ons de juiste partner om vele installaties veilig en bedrijfsklaar op te leveren.

Installation of Building Maintenance Units (BMU’s)

We travel all over the world to install complex facade lift installations (Building Maintenance Units) for our customers (manufacturers) on the most high, beautiful and inspiring buildings. Our expertise, working method and attitude make us the right partner to deliver many installations safely and ready for operation.

Jaarlijks keuren & inspecteren voor het waarborgen van veilig werken op hoogte.

De wetgeving verplicht jaarlijkse inspectie en onderhoud van PBM’s en periodieke keuring en onderhoud van permanente systemen om de betrouwbaarheid van valbeveiliging voortdurend te kunnen waarborgen. Regulier onderhoud is daarmee enorm belangrijk voor de veiligheid van de gebruikers op hoogte.

Fresh Maintenance keurt & inspecteert;

  • Ladders
  • Trappen
  • Valbeveiliging

Met onze partners bieden we ook een RI&E of voorstel voor het plaatsten van permanente valbeveiliging.